skip to Main Content

पेशवा बाजीराव प्रथम (श्रीमन्त पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट) (1700 – 1740)

पेशवा बाजीराव प्रथम (श्रीमन्त पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट) (1700 - 1740) महान सेनानायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा (प्रधानमन्त्री) रहे। इनका जन्म चितपावन कुल के ब्राह्मण घर में हुआ। इनको 'बाजीराव बल्लाळ' तथा 'थोरले बाजीराव' के नाम से भी जाना जाता है।…

Read more

करवीर राज्यसंस्थापिका छत्रपती ताराराणी

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर त्याचा द्वितीय पुत्र शहाजादा आज्जम मोगल बादशहा झाला. त्याने मोगलांच्या ताब्यात असलेल्या शाहूराजांची ८ मे, १७०७ रोजी सुटका केली. शाहूराजे दक्षिणेकडे येऊ लागल्यावर त्यांना अनेक मराठा सरदार मिळू लागले. ताराराणी वतनदारीच्या विरुद्ध होत्या. तसेच त्यांच्यासारख्या मनस्वी रणरागिणीपुढे आपणांस…

Read more

आपण विचार करणार की नाही?

दै. महाराष्ट्र टाइम्स ( कोल्हापूर ) मधील माझा स्तंभलेख, दि .३० सप्टेंबर २०१७ एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात झालेल्या विचारसंगराने, प्रबोधनाने, वैचारिक लेखनाने आधुनिक महाराष्ट्राचा पुरोगामी विचार घडला. मराठी जनसमूहांचे आधुनिकीकरण झाले. मराठी समाजातील विचारमंथनाची व वैचारिक साहित्याची गेल्या दीडशे-पावणे दोनशे…

Read more
Back To Top