skip to Main Content

शिविम संशोधन पत्रिका ISSN No – 2319-6025 (विद्वत्प्रमाणीत मान्यता प्राप्त) विशेषांकासाठी प्रस्तुत विषयाच्या अनुषंगाने आपले दर्जेदार शोधनिबंध प्रकाशित केले जातात.

Back To Top